Persoonsgegevens op internet publiceren

Persoonsgegevens op internet publiceren

Spread the love

Van: Autoriteit Persoonsgegevens

Mag ik foto’s en gegevens van andere mensen op internet zetten?

Wilt u informatie over anderen op internet publiceren? Zoals op de website of het Facebook-profiel van uw organisatie? Dat mag in principe alleen als u daarvoor een wettelijke grondslag heeft uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toestemming

Er zijn zes grondslagen. Eén daarvan is toestemming.Onder de AVG is in de meeste gevallen toestemming nodig van de mensen om wie het gaat om hun persoonsgegevens te publiceren op internet.

Maar in sommige gevallen kunt u publicatie ook baseren op een andere grondslag, zoals een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Foto’s en gegevens verwijderen of wijzigen

Mensen kunnen u vragen om hun foto’s en gegevens te verwijderen of te wijzigen.

Heeft u in eerste instantie toestemming gekregen om foto’s of gegevens op internet te plaatsen? Dan hebben mensen het recht om hun toestemming later in te trekken. U moet dan hun persoonsgegevens verwijderen.

Uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik

Is uw publicatie uitsluitend bedoeld voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik? Dan is de AVG niet van toepassing. In dat geval heeft u dus ook geen grondslag nodig voor publicatie, zoals toestemming.

Journalistieke uitzondering

Voor journalistieke publicaties gelden bepaalde uitzonderingen op de AVG. De journalistieke publicatie moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor de journalistieke uitzondering. Ook een journalistieke publicatie moet u kunnen baseren op een wettelijke grondslag.

Let op: is de journalistieke uitzondering van toepassing? Dan kan eenmaal gegeven toestemming, bijvoorbeeld voor het publiceren van een interview, niet worden ingetrokken.

Wat houdt de journalistieke uitzondering in en wanneer geldt deze?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is slechts gedeeltelijk van toepassing op persoonsgegevens in journalistieke publicaties op internet. Daarmee is een balans gevonden tussen privacybescherming en vrijheid van meningsuiting. Om onder de journalistieke uitzondering te vallen, moet een publicatie een uitsluitend journalistiek doel hebben. Of dit zo is, hangt van 4 criteria af.

1. Objectieve informatieverzameling

Is de publicatie gericht op objectieve informatieverzameling en -verstrekking? Bij een interactieve publicatie is ook de aard van de reacties van belang. Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen feiten, beweringen en meningen. Kan iedere websitebezoeker vrijuit reageren of is er controle op de reacties?

2. Regelmatige bezigheid

Een weblog met een paar verouderde bijdragen kan zich minder snel beroepen op de journalistieke uitzondering dan een website waarop regelmatig iets nieuws verschijnt.

3. Maatschappelijke strekking

De publicatie moet een maatschappelijk belang dienen. Bijvoorbeeld het bekendmaken van misdragingen van een volksvertegenwoordiger of directeur van een bekend of groot bedrijf. De publicatie moet hierbij wel voldoende onderbouwd zijn.

4. Recht van repliek

Er moet een zogeheten recht van repliek zijn. Dat houdt in dat betrokkenen het recht hebben te reageren op onjuiste, onvolledige of overbodige informatie. Ook hebben zij recht op rectificatie (verbetering) van deze informatie.

Gevolgen journalistieke uitzondering

Valt een publicatie onder de journalistieke uitzondering? Dan hoeft de auteur onder meer geen toestemming te vragen aan de betrokkenen voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Meer informatie staat in hoofdstuk 4 van de richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *